Portal karpiostrada.pl jako patron medialny 1 Pucharu Juniorów PFWK serdecznie zaprasza do udziału w tej imprezie!

Zachęcamy młodzież w wieku 18-21 lat do udziału w zawodach🏆🏆🏆
Poniżej znajdziecie informacje szczegółowe oraz regulamin.

Jeśli chcecie poczuć gorącą atmosferę sportowej rywalizacji, zawiązać nowe i cenne znajomosci, poprawić swoje umiejętności wędkarskie oraz nie macie jeszcze wakacyjnych planów, musicie być tam koniecznie razem z nami❗️
Oprócz atrakcyjnych nagród rzeczowych będziecie mogli liczyć na pokazy i prezentacje produktów znanych marek wędkarskich.
🎣🥇🥈🥉🏆
Zapisy czas start 💪😎

📜📜📜 R E G U L A M I N 📜📜📜

1 PUCHAR JUNIORÓW PFWK

Termin: 25.07.2019 do 28.07.2019 (czwartek -niedziela)

Miejsce zawodów łowisko NOWE ŻUKOWO

W MIEJSCOWOŚĆI ŻUKOWO koło POZNANIA

I. Informacje ogólne

1. Organizatorem zawodów eliminacyjnych do MPwWK PCM 2019 jest Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego, która zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie.

2. Zawodnikiem lub pomocnikiem może być osoba w wieku od 18 do 21 lat.

3. Każda drużyna, która bierze udział w zawodach powinna składać się z dwóch osób, dopuszczalny jest start jednego zawodnika który jest zobowiązany łowić na dwie wędki.

4. Drużyna może korzystać z pomocy jednego pomocnika (Team Runnera), którego obecność należy zgłosić przed rozpoczęciem zawodów. Opłata za pomocnika wynosi 50 zł.

5. Każda drużyna łowi na cztery wędki (po dwie na jednego zawodnika).

6. Do oznakowania łowiska w trakcie trwania zawodów dozwolone jest użycie dwóch markerów (nie dotyczy sondowania w dniu pierwszym, podczas którego można skorzystać z czterech markerów/drużynę).

7. Umieszczanie zestawów w wodzie musi się odbywać w granicach swojego stanowiska. Mapka

z granicami stanowisk udostępniona zostanie na odprawie przed rozpoczęciem zawodów.

8. Zawody mają charakter rzutowy. Zarzucanie zestawów, sondowanie, zanęcanie, ustawianie markerów, oraz holowanie ryb dozwolone jest wyłącznie z brzegu i w obrębie swojego stanowiska. Zabrania się stosowania łodzi oraz pontonów.

10. Wchodzenie do wody podczas zawodów jest dozwolone tylko do wysokości bioder i tylko w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ryb.

11. Zawodnicy mogą łowić tylko metodą włosową, zabrania się stosowania innych metod połowu

12. W zawodach należy stosować się zasad określonych w regulaminie łowiska. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania sie z ww. regulaminem przed startem w zawodach.

13. limit zanęty

Ziarna -3kg na osobę/doba

Orzech –całkowity zakaz nęcenia

Kulki, pelet -bez ograniczeń

II. Punktacja zawodów, klasyfikacja generalna.

1. Klasyfikowane są ryby: karp i amur o wadze powyżej 3 kg.

2. W klasyfikacji generalnej zawodów liczy się suma wszystkich złowionych ryb.

3. W przypadku zgromadzenia takiej samej wagi, pod uwagę brana jest największa złowiona ryba.

4. Każdą złowioną rybę drużyna zgłasza sędziom (SMS) bezpośrednio po zakończeniu holu, którzy następnie ważą rybę i wpisują na miejscu wynik w karcie połowu. W przypadku amura należy ponadto dzwonić do sędziów (bez względu na godzinę połowu). Ryba może być sfotografowana, a następnie ostrożnie wpuszczona do wody przy użyciu maty karpiowej wyłącznie w obecności sędziego.

5. Do momentu nadejścia sędziów, ryba musi być przetrzymywana w worku karpiowym ze sznurkiem o długości min. 5 metrów. W jednym worku może znajdować się tylko jedna ryba.

6. Ryby okaleczone lub martwe nie będą zaliczone do klasyfikacji.

7. Ryby zacięte przed końcowym sygnałem zawodów zostaną uznane i zaliczone do klasyfikacji pod warunkiem, że zostaną wyholowane w ciągu 15 minut od sygnału kończącego zawody.

III. Opłaty

1. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest uiszczenie opłaty wpisowego w kwocie 400zl/team.

a) zadatek w kwocie 100 zł od drużyny należy wpłacić do dnia 15maja 2019 r.

b) pozostała kwotę (zł) należy wpłacić do 15 czerwca 2019 r.

2. Oplata za team runnera – 50 zł.

Wszystkie wpłaty należy dokonać wyłącznie na konto stowarzyszenia:

Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego

Bank Gospodarki Żywnościowej SA

Numer konta: 90 2030 0045 1110 0000 0248 9930

tytulem: 1 puchar Juniorów PFWK + nazwiska zawodników i tel. kontaktowy

IV. Informacje dodatkowe

1. Organizator oraz właściciel łowiska nie ponosi odpowiedzialności za straty w sprzęcie i wyposażeniu zawodników, straty materialne dokonane przez uczestników, a także za wszelkie wypadki losowe.

2. Organizatorzy i właściciel łowiska proszą o zachowanie ciszy oraz posprzątanie stanowiska po zawodach. Zawodnicy proszeni są o zabranie ze sobą śmieci.

3. W razie nie zastosowania się do regulaminu zawodów, drużyna może zostać dwukrotnie upomniana, a następnie wykluczona z zawodów, bez prawa do zwrotu opłaty startowej lub innych poniesionych kosztów.

4. Wszelkie pozostałe informacje i zasady rywalizacji zostaną przekazane startującym na miejscu przez Komisję Sędziowską Zawodów. Skład Komisji Sędziowskiej Zawodów, zostanie przedstawiony w dniu rozpoczęcia zawodów.

5. Start w zawodach jest jednoznaczna z akceptacja niniejszego regulaminu, z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych : imienia i nazwiska oraz wizerunku w postaci zdjęć z zawodów przez Organizatora oraz Patronów Medialnych.

6. Dla rodziców bądź opiekunów udostępniony będzie teren do biwakowania/wędkowania (po wykupieniu licencji) znajdujący się na zbiorniku nieopodal łowiska, na którym będą odbywać się zawody.

RODO

Uprzejmie informujemy, że Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego ul. Senatorska 2/21, 96-500 Sochaczew NIP: 7861683599 (dalej: Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego lub „Administrator”) przetwarza Państwa dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). Celem wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego art. 13 RODO informujemy, że:

1) Administratorem danych osobowych jest Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego ul. Senatorska 2/21, 96-500 Sochaczew NIP: 7861683599.

2) z Administratorem można się kontaktować: – pisemnie, na adres: Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego ul. Senatorska 2/21, 96-500 Sochaczew NIP: 7861683599 – za pomocą poczty elektronicznej, na adres: pfwk@pfwk.pl.

3) Cele przetwarzania:

Dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z organizacją zawodów wędkarskich pod nazwa: IV Puchar Szmaragdowego Stawu oraz w przypadku druzyny otrzymujacej kwalifikacje do MPwWK PCM 2019 – finalu MPwWK PCM 2019.

Przedmiotem przetwarzania mogą być dane identyfikacyjne, dane kontaktowe. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim w celach marketingowych.

4). Odbiorcą danych mogą być pracownicy ADO i podmioty współpracujące z ADO.

5). Administrator nie przewiduje przesyłania danych do państw trzecich (poza obszarem UE i EOG) ani organizacji międzynarodowych.

6). W przypadku korzystania ze strony internetowej przetwarzamy dane w formie plików cookies. Dane te nie służą ustaleniu tożsamości i są przetwarzane dla celów prowadzenia statystyk strony internetowej.

7). Dane nie będą przetwarzane automatycznie ani w formie profilowania.

8). Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do świadczenia usług lub w innych celach.

9). Mają Państwo prawo do: – żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, – żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych, – żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, – wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, – wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec profilowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim, – cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, – wniesienia skargi do organu nadzorczego,

10). Informujemy, że nie mają Państwo ustawowego obowiązku podania danych osobowych, jednakże obowiązek ten może wynikać z przepisów szczególnych. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być w szczególności brak możliwości świadczenia usług na Pana/Pani rzecz.

AGENDA:

czwartek

7:00 – 8:00 – rejestracja zawodników;

8:10 – 8:30 – oficjalne otwarcie;

8:30 – 8:50 – losowanie stanowisk;

8:50 – 9:00 – odprawa;

9:00 – 11:00 – pokazy sprzętu

11:00-11:30- dojazd na wylosowane stanowiska;

11:30 – 14:30 – przygotowanie stanowisk, sondowanie łowiska, stawianie markerów, nęcenie

15:00 – rozpoczęcie łowienia.

Czwartek-Sobota:

Cała doba – czas trwania zawodów

Niedziela:

10:00 – zakończenie łowienia

12:00 – oficjalne zakończenie i wręczenie nagród