II ŚLĄSKI PUCHAR SBS TACTICAL BAIT
ROZPOCZĘCIE 27.09 godz.14,30
ZAKOŃCZENIE 30.09.2018 godz.13.00

Zapisy: KLIKNIJ TUTAJ

REGULAMIN ZAWODÓW:
1 – Organizatorem imprezy jest firma SBS POLSKA Mariusz Stopyra, która zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie przed jak i w trakcie zawodów.

2 – Każda drużyna, która bierze udział w zawodach musi składać się z dwóch osób, Drużyna może korzystać z pomocy jednego pomocnika (Team Runnera), którego obecność należy zgłosić przed rozpoczęciem zawodów ( uiścić opłatę w wysokości 100zł) pomocnikiem może być osoba, która ukończyła 18 lat.

3 – Zawodnik biorący udział w zawodach, która nie ukończyła 18 lat, może wystartować tylko za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, która ponosi pełną odpowiedzialność za nieletniego uczestnika podczas trwania całych zawodów oraz zapewni jemu opiekę.

4 – Każda drużyna łowi na cztery wędki (po dwie na jednego zawodnika)

5 – W czasie trwania zawodów na stanowisku musi przebywać jeden z zawodników. Jeżeli obaj zawodnicy opuszczą stanowisko, zestawy muszą być wyciągnięte z wody. W przypadku gdy jeden z zawodników zrezygnuje z udziału w zawodach, drugi może łowić na dwie wędki,

6 – Umieszczanie zestawów w wodzie musi się odbywać w granicach swojego stanowiska,Do oznakowania łowiska dozwolone jest użycie dwóch markerów,Sondowanie, zanęcanie, ustawianie markerów, oraz holowanie ryb dozwolone jest wyłącznie z brzegu,

7 – Dozwolone jest korzystanie z łódek zdalnie sterowanych do wywożenia zanęt i przynęt,

8 – Zabrania się używania żywych przynęt i zanęt zwierzęcych w jakiejkolwiek postaci oraz nęcenie i łowienie na orzecha tygrysiego.

9 – , Zabrania się podczas trwania zawodów stosowania plecionki na kołowrotku jako linki głównej, Zawodnicy mogą łowić tylko metodą włosową, zabrania się stosowania innych metod połowu,

10 – Holowaną rybę obowiązkowo należy podebrać podbierakiem i może tego dokonać tylko zawodnik danej drużyny, w przypadku podebrania przez inna osobą ryba nie będzie brana do klasyfikacji. Do momentu nadejścia sędziów, ryba musi być przetrzymywana w worku karpiowym. W jednym worku może znajdować się tylko jedna ryba,

11 – Klasyfikowane są ryby; karp i amur o wadze powyżej 3 kg.

12 – Drużyna zobowiązana jest do posiadania worków karpiowych i maty karpiowej,

13 – Jeśli ryba wpłynie w stanowisko innej drużyny i dotknie żyłek zestawów sąsiadów, mają oni prawo do złożenia protestu. W razie uznania protestu przez sędziów, złowiona ryba nie zostanie zaliczona do klasyfikacji,

14 – Złowioną rybę drużyna zgłasza sędziom, którzy ważą rybę i wpisują na miejscu wynik w karcie połowu. Każdy wpis wymaga podpisu sędziego i zawodnika, który wyholował rybę. Ryba może być sfotografowana, a następnie ostrożnie wpuszczona do wody,

15 – Każda drużyna zobowiązana jest do posiadania środka dezynfekującego rany ryb i każdorazowego stosowania go, po wyholowaniu ryby celem odkażenia rany,

16 – Ryby martwe nie będą zaliczone do klasyfikacji,

17 – Ryby zacięte przed końcowym sygnałem zawodów zostaną uznane i zaliczone do klasyfikacji pod warunkiem, że zostaną wyholowane w ciągu 15 minut od sygnału kończącego zawody,

18 – W klasyfikacji generalnej liczą się 4 największe ryby złowione przez drużynę. W przypadku takiej samej wagi złowionych ryb, wyższe miejsce zajmie drużyna, która złowiła największą rybę,

19 – Przyznawane nagrody w zawodach, należy odebrać osobiście, Nie ma możliwości wymiany nagród przyznanych w zawodach na gotówkę bądź inną formę,.
20 – Zabrania się podczas trwania zawodów rozniecania ognisk przez zawodników, jak również poruszania się samochodami. Opuszczanie terenu zawodów może odbywać się jedynie za zgodą sędziów,

21 – Podczas zawodów obowiązuje zakaz spożywania alkoholu:):),

22 – Wchodzenie do wody podczas zawodów jest dozwolone tylko do wysokości kolan,

23 – Organizatorzy i właściciel łowiska proszą o zachowanie ciszy oraz porządku w obrębie swojego stanowiska,

24 – Organizator oraz właściciel łowiska nie ponosi odpowiedzialności za straty w sprzęcie i wyposażeniu zawodników, straty materialne dokonane przez uczestników, a także za wszelkie wypadki losowe.

25 – Wszelkie pozostałe informacje i zasady rywalizacji zostaną przekazane startującym na miejscu przez Komisję Sędziowską Zawodów, Skład Komisji Sędziowskiej Zawodów, zostanie przedstawiony w dniu rozpoczęcia zawodów.

26 – Wszelkie sytuacje sporne po uprzednim zgłoszeniu, rozstrzygają sędziowie, a podjęta przez nich decyzja jest ostateczna, W razie nie zastosowania się do regulaminu zawodów, drużyna może zostać dwukrotnie upomniana, a następnie wykluczona z zawodów, bez prawa do zwrotu opłaty startowej lub innych poniesionych kosztów.

27 – Akceptacja regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie zdjęć z zawodów przez Organizatora oraz Patronów Medialnych. Dla wszystkich zawodników przewidziane są upominki oraz poczęstunek z miłą integracją:) POŁAMANIA KIJA

28 – Wpłaty dokonujemy do końca czerwca 2018r. Na konto ING nr 35 1050 1588 1000 0092 0496 2592 w tytule napisać startowe zawody SBS i nazwiska osób wpłacających.