II MEMORIAŁ KARPIOWY im.PIOTRA KYCA

ZAWODY KARPIOWE

REGULAMIN ZAWODÓW

1. Informacje ogólne

1.1 Organizatorem zawodów jest Właściciel Łowiska Dziki Staw w Rudce
koło Sieniawy oraz Team Anaconda Polska, którzy mają decydujący głos
w sprawach organizacyjnych.

1.2 Zawody zostaną rozegrane w terminie 23-26.07.2020 na Łowisku
Dziki Staw w Rudce, zawody trwają od czwartku do niedzieli.

1.3 Zawody są eliminacjami do Pucharu Saengera 2020 na Łowisku
Uroczysko Karpiowe w Ligocie (Puchar Anacondy).

1.4 Przewidziano nagrody finansowe za pierwsze trzy miejsca
w klasyfikacji generalnej i nagrodę za Big Fisha.

1.6 Pierwsza drużyna w klasyfikacji generalnej
otrzymuje opłacony start w Pucharze Saengera 2020.

1.7 Organizatorzy przewidują start 12 drużyn.

1.8 Zawody zostaną rozegrane w konwencji 5 ryb.

1.9 Warunkiem startu w zawodach jest zgłoszenie i wpłata wpisowego
w wysokości 600 zł.

1.10 Wpisowe należy wpłacić do 30 dni od momentu zapisu. Wpisowe
można wpłacić w dwóch ratach po 300 zł każda pierwsza do 30 dni od
momentu zapisu druga w nie przekraczalnym terminie do 30.04.2020.

1.11 Wpisowe za pomocnika wynosi 100 zł.

1.12 Zwrot zaliczki lub wpisowego może nastąpić do dnia 30.04.2020 r.,
po tym terminie zaliczki i wpisowe nie będą zwracane.

1.20 Wpisowe zostanie wykorzystane na nagrody i inne sprawy związane
z organizacją zawodów.

1.21 Organizatorzy zapewniają wszystkim zawodnikom i pomocnikom
obiady w trakcie trwania zawodów(od środy do piątku).

1.22 Wszyscy zawodnicy i pomocnicy podpisują
obowiązkowo deklarację RODO.

2. Zapisy

2.1 Zapisu na zawody można dokonać drogą mailową na adres:
Staszek – polst@wp.pl
lub telefonicznie pod nr telefonu: 501 380 421

2.2 W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko kapitana drużyny oraz
imię i nazwisko drugiego zawodnika, ewentualnie pomocnika, nazwę
Teamu (jeżeli jest), numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail.

2.3 Potwierdzeniem zgłoszenia jest mail zwrotny z pakietem
informacyjnym i numerem konta do wpłaty.

2.4 Na liście głównej przewidujemy 12 drużyn, istnieje możliwość
wpisania się na listę rezerwową.

2.5 O kolejności na liście startowej decyduje kolejność wpłat.

2.6 Drużyna powinna składać się z dwóch zawodników oraz ewentualnie
pomocnika, którego obecność należy zgłosić razem z drużyną.

2.7 Zawodnikiem lub pomocnikiem może być osoba pełnoletnia, osoba
nieletnia może wystartować w zawodach tylko pod warunkiem
pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego oraz pod opieką
osoby pełnoletniej, która ponosi pełną odpowiedzialność za
nieletniego uczestnika podczas trwania zawodów.

2.8 Warunkiem wzięcia udziału w zawodach jest zgłoszenie, wpłata
wpisowego w określonym terminie oraz akceptacja niniejszego
regulaminu.

3.Rejestracja

3.1 Wszyscy zawodnicy rejestrują się osobiście w czasie wskazanym
przez organizatora, w wyjątkowych wypadkach dopuszcza się rejestrację
telefoniczną.

4. Losowanie

4.1 Losowanie odbędzie się dwu etapowo: z pierwszego koszyka osoba
wskazana przez organizatora losuje pierwszą drużynę, która następnie
losuje z drugiego koszyka, nr stanowiska i następnie nr kolejnej drużyny.

5. Regulamin zawodów

5.1 Zawody zostaną rozegrane w konwencji 5 ryb.

5.2 Do klasyfikacji brane są karpie i amury od 5 kg.

5.3 Każda drużyna łowi na 4 wędki metodą włosową, niedozwolone jest
stosowanie innych metod połowu oraz zig riga.

5.4 Podczas zawodów obowiązuje zakaz używania przynęt
i zanęt zwierzęcych, jak również surowego ziarna w każdej postaci.

5.5 W czasie trwania zawodów na stanowisku musi przybywać minimum
jeden zawodnik, w przypadku gdy obaj zawodnicy opuszczają
stanowisko wędki należy wyjąć z wody, w przypadku rezygnacji
jednego zawodnika z drużyny drugi zawodnik łowi na dwie wędki.

5.6 Pomocnik startuje na prawach zawodnika.

5.7 Umieszczenie zestawów może odbywać się tylko w obrębie
wylosowanego łowiska.

5.8 Zawody odbywają się w formule rzutowej.

5.9 Na łowisku istnieje możliwość dojazdu na stanowiska samochodami
w celu wypakowania sprzętu.

5.10 W trakcie trwania zawodów obowiązuje całkowity zakaz poruszania
się samochodami po łowisku; zakaz nie dotyczy organizatorów i sędziów.

5.11 Drużyna zajmuje stanowisko od tabliczki z numerem stanowiska,
który wylosowała w prawo do następnego numeru stanowiska,
wskazane jest umieszczenie zestawów na wprost swojego stanowiska.

5.12 Każda drużyna może użyć dwóch markerów wyrzucanych wędką do
oznaczenia łowiska.

5.13 Nęcenie dozwolone jest przy użyciu: procy, kobry, materiałów
PVA .

5.14 Nie dopuszcza się użycia działek pneumatycznych, środków
pływających i latających oraz modeli RC oraz spamba.

5.15 Każda drużyna powinna posiadać podbierak karpiowy o ramionach
minimum 90 cm, środek do odkażania ran, matę karpiową (wskazana
kołyska lub mata z brzegiem) i worki karpiowe minimum 5 sztuk na
drużynę.

5.16 Złowioną rybę do czasu przybycia sędziego przytrzymać należy
w worku karpiowym (jedna ryba – jeden worek).

5.17 Holowanie ryb powinno odbywać się w obrębie swojego łowiska.

5.18 Jeżeli ryba w trakcie holu zaczepi żyłki sąsiedniej drużyny, ta może
ona (ale nie musi) zgłosić protest do sędziego, jeżeli protest zostanie
uznany ryba nie będzie zaliczona.

5.19 Ważenia ryb dokonuje sędzia wagą dostarczoną przez sędziego,
w obecności minimum jednego zawodnika z drużyny. Po zważeniu sędzia
wpisuje wagę złowionej ryby do karty połowu, a zawodnik, który ją
złowił, podpisuje kartę.

5.20 Ryby ważone są z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i taki
wynik jest wpisany do karty połowu.

5.21 Ważenie ryb odbywa się zależnie od możliwości od 7.00 do 21.00,
ryby złowione po 21.00 powinny zostać przytrzymane w workach do
rannego ważenia.

5.22 Punkt 3.21 nie dotyczy amura (każdego) i karpia +15 kg, po ich
złowieniu drużyna jest zobowiązana zgłosić ten fakt sędziemu,
następnie ryba jest ważona w możliwie najkrótszym czasie.

5.23 W trakcie zawodów obowiązują dwa sygnały dźwiękowe:
– rozpoczęcie łowienia (zestawy do wody);
– koniec łowienia (zestawy z wody).

5.24 Ryba zacięta przed sygnałem końcowym zawodów powinna być
wyholowana do 15 minut po sygnale końcowym.

5.25 W trakcie zawodów obowiązuje zakaz wchodzenia do wody.

5.26 W przypadku nierozstrzygnięcia klasyfikacji nagrody zostaną
rozlosowane wśród wszystkich startujących drużyn.

5.27 W trakcie trwania zawodów zabrania się rozpalania ognisk, jak
również poruszania się samochodami (nie dotyczy organizatorów),
opuszczenie terenu zawodów może odbyć się tylko po uprzednim
zgłoszeniu sędziom.

5.28 Organizator prosi zawodników o kulturalne zachowanie,
umiarkowane spożywanie napojów alkoholowych, przestrzeganie
ducha sportowej rywalizacji, a po zakończeniu zawodów sprzątnięcie
stanowiska i pozostawienie śmieci we wskazanym miejscu.

5.29 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty w sprzęcie
i wyposażeniu zawodników, jak również za straty materialne
spowodowane przez zawodników i wypadki losowe.

5.30 Za straty spowodowane przez zawodników odpowiedzialność
ponoszą sami zawodnicy (sprawcy szkody).

5.31 Skład sędziowski i pozostałe sprawy organizacyjne zostaną
przedstawione na odprawie przed zawodami.

5.32 Wszelkie sprawy sporne, po wcześniejszym zgłoszeniu, rozstrzygają
sędziowie, a podjęta przez nich decyzja jest ostateczna.

3.33 W razie niestosowania się do regulaminu zawodów drużyna może
zostać dwukrotnie upomniana, przy trzecim upomnieniu zostaje
wykluczona z dalszej części zawodów bez prawa zwrotu
wpisowego i innych poniesionych kosztów.

5.34 Organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego
zakończenia zawodów ze względu na warunki atmosferyczne, klasyfikacja
jest liczona na moment zakończenia zawodów.

5.35 Akceptacja regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na
fotografowanie ryb i zawodników oraz przetwarzanie zdjęć przez
organizatora i patronów medialnych oraz sponsorów.

6. Rejestracja i losowanie

6.1 Każda drużyna rejestruje się osobiście w godzinach wyznaczonych
przez organizatorów, pomocnik rejestruje się razem z zawodnikami.

6.2 Losowanie odbędzie się dwuetapowo:
z pierwszego koszyka przez wskazaną przez Organizatora osobę
zostanie wylosowana pierwsza drużyna, która losuje miejscówkę
z drugiego koszyka, a następnie losuje kolejną drużynę.

6.3 Nie ma możliwości odrzucenia wylosowanej miejscówki.

7. Nagrody

7.1 Całkowita pula nagród to około 7 000 zł.

7.2 Za pierwsze trzy miejsca przewidziane są nagrody finansowe.

7.3 Za pierwsze miejsce przewidziane są statuetki, start w Pucharze
Saengera 2020 i nagroda finansowa w wysokości 700 zł (łączna wartość
nagrody 2000 zł).

7.4 Za drugie miejsce przewidziane są statuetki i nagroda finansowa
w wysokości 1500 zł.

7.5 Za trzecie miejsce w przewidziane są statuetki oraz nagroda
finansowa w wysokości 1000 zł.

7.6 Za Big Fisha przewidziana jest statuetka oraz nagroda finansowa
w wysokości 500 zł.

7.7 Za miejsca czwarte i piąte przewidziane są nagrody w postaci
spożywki karpiowej.

8. Sponsorzy

Firma Saenger
Anaconda
Łowisko Dziki Staw
Team Anaconda Polska
Stalomax

9. Patronat Medialny

Portal Karpiostrada.pl

I Memoriał im. Piotra KycaRelacjaKLIKNIJ

WIĘCEJ WYDARZEŃ PONIŻEJ🎥⤵

WIOSENNY PUCHAR SAMSIECZNA 2019

👉Wpisowe na Wiosenny Puchar Samsieczna...

ZAWODY KARPIOWE 2019 PUCHAR III ŁOWISK ANACONDA

👀Druga edycja zawodów organizowanych...

TARGI WĘDKARSKIE RYBOMANIA WRACAJĄ

TARGI WĘDKARSKIE RYBOMANIA WRACAJĄ !Po...

INVADER | KATALOG 2021

INVADER KATALOG 2021 "Z racji tego, iż w tym...

NOWY NUMER REZERWACJI I OZNACZENIE ŁOWISKA KARP W DOLINIE

Łowisko Karp w Dolinie posiada nowy numer...

OSSOBAITS | ZAPOWIEDŹ SEZONU 2019

OSSOBAITS ZAPOWIEDŹ SEZONU 2019 Grzegorz i...

FOTORELACJA | ZAWODY KARPIOWE JOHNNY & MARIO I PRZYJACIELE

Zapraszamy na fotorelację oraz prezentacje...

HISTORIA KSIĄŻKI NOWOCZESNE WĘDKARSTWO KARPIOWE

HISTORIA KSIĄŻKI NOWOCZESNE WĘDKARSTWO KARPIOWE...

„KARPIARZE DRUŻYNIE SZPIKU” | RELACJA Z ZAWODÓW

Relacja portalu karpiostrada.pl z zawodów...

PRODUKCJA KULEK INVADER | PRZYGOTOWANIA | RYBOMANIA 2018

Specjalnie dla naszych klientów , szykujemy...