👀Druga edycja zawodów organizowanych przez Anaconda Team🎣 Portal karpiostrada.pl jest patronem medialnym tej imprezy. Serdecznie zapraszamy do udziału w rywalizacji🔥

ZERKNIJCIE❗👇

🎣REGULAMIN ZAWODÓW🎣

Zawody Karpiowe „ II Puchar Trzech Łowisk”

imieniem Piotra Kyca

1. Informacje ogólne

1.1 Organizatorem zawodów jest Team Anaconda Polska w składzie:

Stanisław Polijański i Marian Sikora, którzy mają decydujący głos

w sprawach organizacyjnych.

1.2 Zawody zostaną rozegrane w trzech terminach i na trzech różnych łowiskach wszystkie zawody trwają od czwartku do niedzieli

a. kwiecień – Łowisko Kamień Wola Suchożeberska koło Siedlec

w terminie: 25-28.04.2019 r.

b. czerwiec – Łowisko Rodzinny Park Rozrywki Wodna Kraina

w Wildze w terminie: 06-09.06.2019 r.

c. sierpień – Łowisko Zakole „A” koło Zatoru

w terminie: 01.08-04.08.2019 r.

1.3 Przewidziano nagrody za pierwsze pięć miejsc w klasyfikacji

generalnej i nagrodę za Big Fisha z całego cyklu.

Oraz nagrody za pierwsze trzy miejsca w poszczególnych etapach

1.4 Organizatorzy przewidują start 15 drużyn dwuosobowych

lub zamiennie Teamy. W przypadku nie skompletowania pełnego

składu – zawody mogą zostać odwołane

1.5 Zawody zostaną rozegrane w konwencji 5 ryb z każdego etapu.

1.6 W klasyfikacji generalnej zwycięża drużyna z największą masą 8 ryb z całego cyklu.

1.7 Zwycięzcy zostaną wyłonieni po całym cyklu zawodów.

1.8 Warunkiem startu w zawodach jest zgłoszenie i wpłata wpisowego w wysokości 2500 zł za cały cykl, organizator nie przewiduje możliwości startu w jednych zawodach.

1.9 Wpisowe można wpłacić w całości w momencie zapisu lub w trzech ratach w terminach:

– I rata w wysokości 1000 zł do trzydziestu dni od zapisu

– II rata w wysokości 800 zł do 30.11.2018 r.

– III rata w wysokości 700 zł do 31.01.2019 r.

1.10 Wpisowe za pomocnika wynosi 50 zł za cały cykl, wpłata w nieprzekraczalnym terminie do 28.02.2018 r.

1.11 Zwrot zaliczki lub wpisowego może nastąpić do dnia 31.01.2018 r.,

po tym terminie zaliczki i wpisowe, nie będą zwracane chyba

że zawody zostaną odwołane

1.12 Wpisowe zostanie wykorzystane na opłacenie łowisk, nagrody, obiady i inne sprawy związane z organizacją zawodów.

2. Zapisy

2.1 Zapisu na zawody można dokonać drogą mailową adres: polst@wp.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 501 380 421

2.2 W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko kapitana drużyny oraz imię i nazwisko drugiego zawodnika, ewentualnie pomocnika, nazwę Teamu (jeżeli jest), numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail.

2.3 Potwierdzeniem zgłoszenia jest mail zwrotny z pakietem informacyjnym i numerem konta do wpłaty.

2.4 Na liście głównej przewidujemy 15 drużyn dwuosobowych lub

zamiennie teamy, istnieje możliwość wpisania się na listę rezerwową

2.5 O kolejności na liście startowej decyduje kolejność wpłat.

2.6 Drużyna powinna składać się z dwóch zawodników oraz ewentualnie pomocnika, którego obecność należy zgłosić razem z drużyną.

2.7 Zawodnikiem lub pomocnikiem może być osoba pełnoletnia, osoba nieletnia może wystartować w zawodach tylko pod warunkiem pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego oraz pod opieką osoby pełnoletniej, która ponosi pełną odpowiedzialność za nieletniego uczestnika podczas trwania zawodów.

2.8 Warunkiem wzięcia udziału w zawodach jest zgłoszenie, wpłata wpisowego w określonym terminie oraz akceptacja niniejszego regulaminu.

 1. Regulamin zawodów

  3.1 Zawody etapowe zostaną rozegrane w konwencji 5 ryb.

  3.2 Klasyfikacja generalna to 8 największych ryb z całego cyklu.

  3.3 Do klasyfikacji brane są karpie i amury od 4 kg w górę.

  3.4 Każda drużyna łowi na 4 wędki metodą włosową, niedozwolone jest stosowanie innych metod połowu z wyjątkiem zig riga.

  3.5 Podczas całego cyklu zawodów obowiązuje zakaz używania przynęt i zanęt zwierzęcych, jak również surowego ziarna w każdej postaci.

  3.6 W czasie trwania zawodów na stanowisku musi przybywać minimum jeden zawodnik, w przypadku gdy obaj zawodnicy opuszczają stanowisko wędki należy wyjąć z wody, w przypadku rezygnacji jednego zawodnika z drużyny drugi zawodnik łowi na dwie wędki.

  3.7 Pomocnik nie może zacinać i holować ryb, może natomiast nęcić, podbierać holowane ryby, wypłynąć z zawodnikiem po holowaną rybę oraz wywozić zestawy.

  3.8 Umieszczenie zestawów może odbywać się tylko w obrębie wylosowanego łowiska.

  3.9 Zawody zostaną rozegrane w formule: rzutowej, wywózka modelem

  RC, wywózka środkami pływającymi.

  3.10 Każda drużyna używająca środków pływających robi to na własną odpowiedzialność.

  3.11 Osoby wypływające zobowiązane są do używania kamizelek asekuracyjnych lub kapoków.

  3.12 Każda kamizelka lub kapok powinny być wyposażone w gwizdek alarmowy i żółte światło asekuracyjne .

  3.13 Każdy środek pływający musi obowiązkowo posiadać oświetlenie używane w trakcie wypływania w okresie od zmierzchu do świtu, minimum: światło białe widoczne z każdej strony, wskazane jest również oświetlenie pozycyjne na burtach: zielone lewa burta, czerwone prawa burta (patrząc od rufy).

  3.14 Podczas całych zawodów obowiązuje zakaz wypływania pojedynczo w nocy (obowiązkowo w łódce musi znajdować się dwóch zawodników lub zawodnik i pomocnik)

  3.15 Obowiązuje zakaz wypływania w woderach i spodniobutach.

  3.16 Do zawodów dopuszczone zostaną jedynie pontony posiadające certyfikat CE powyżej 200.

  3.17 Na łowiskach istnieje możliwość dojazdu na stanowiska samochodami w celu wypakowania sprzętu.

  3.18 W trakcie trwania zawodów należy przestrzegać regulaminów poszczególnych łowisk.

  3.19 W trakcie trwania zawodów obowiązuje całkowity zakaz poruszania się samochodami po łowisku; zakaz nie dotyczy organizatorów i sędziów.

  3.20 Drużyna zajmuje stanowisko od tabliczki z numerem stanowiska, który wylosowała w prawo do następnego numeru stanowiska, wskazane jest umieszczenie zestawów na wprost swojego stanowiska.

  3.21 Każda drużyna może użyć czterech markerów tyczkowych

  lub czterech markerów wyrzucanych wędką do oznaczenia łowiska,

  jednocześnie obowiązuje zakaz użycia markerów sznurkowych do

  ostatecznego oznakowania łowiska.

  3.22 Nęcenie dozwolone jest przy użyciu:

  – procy, kobry i materiałów PVA na łowisku Kamień

  – środków pływających i materiałów PVA łowisku Wilga

  – łódki RC i materiałów PVA na Łowisku Zakole A

  3.23 Nie dopuszcza się użycia działek pneumatycznych na żadnym

  z łowisk

  3.24 Każda drużyna powinna posiadać podbierak karpiowy o ramionach minimum 90 cm, środek do odkażania ran, matę karpiową (wskazana kołyska lub mata z brzegiem) i worki karpiowe minimum 4 sztuk na drużynę.

  3.25 Złowioną rybę do czasu przybycia sędziego przytrzymać należy w worku karpiowym (jedna ryba – jeden worek).

  3.26 Holowanie ryb powinno odbywać się w obrębie swojego łowiska.

  3.27 Jeżeli ryba w trakcie holu zaczepi żyłki sąsiedniej drużyny, ta może (ale nie musi) zgłosić protest do sędziego, jeżeli protest zostanie uznany ryba nie będzie zaliczona.

  3.28 Ważenia ryb dokonuje dwóch sędziów wagą dostarczoną przez sędziego, w obecności minimum jednego zawodnika z drużyny. Po zważeniu sędzia wpisuje wagę złowionej ryby do karty połowu, a zawodnik, który ją złowił, podpisuje kartę.

  3.29 Ryby ważone są z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i taki wynik jest wpisany do karty połowu.

  3.30 Ważenie ryb odbywa się zależnie od możliwości od 8.00 do 19.00, ryby złowione po 19.00 powinny zostać przytrzymane w workach do rannego ważenia.

  3.31 Punkt 3.30 nie dotyczy amura (każdego) i karpia +15kg, po ich złowieniu drużyna jest zobowiązana zgłosić ten fakt sędziemu, następnie ryba jest ważona w możliwie najkrótszym czasie.

  3.32 W trakcie każdego etapu zawodów obowiązują dwa sygnały dźwiękowe:

  rozpoczęcie łowienia (zestawy do wody);

  koniec łowienia (zestawy z wody).

  3.33 Ryba zacięta przed sygnałem końcowym zawodów powinna być wyholowana do 15 minut po sygnale końcowym.

  3.34 W trakcie zawodów wchodzenie do wody jest dozwolone do wysokości kolan, zawodnik przy każdym wejściu do wody jest zobowiązany do używania kamizelki asekuracyjnej lub kapoka.

  3.35 Nagrody należy odebrać osobiście, nie ma możliwości wymiany

  nagród na gotówkę, w przypadku startu Teamu członkowie Teamu

  ustalają podział nagród pomiędzy sobą pod jednym warunkiem

  nagrodzony zawodnik musiał startować choć w jednym etapie

  3.36 W przypadku nierozstrzygnięcia klasyfikacji nagrody rzeczowe

  zostaną rozlosowane wśród wszystkich zgłoszonych drużyn

  z wyjątkiem startu w zawodach i zasiadki.

  3.37 W trakcie trwania zawodów zabrania się rozpalania ognisk, jak również poruszania się samochodami (nie dotyczy organizatorów), opuszczenie terenu zawodów może odbyć się tylko po uprzednim zgłoszeniu sędziom.

  3.38 Organizatorzy proszą zawodników o kulturalne zachowanie, umiarkowane spożywanie napojów alkoholowych, przestrzeganie ducha sportowej rywalizacji, a po zakończeniu zawodów sprzątnięcie stanowiska i pozostawienie śmieci we wskazanym miejscu.

  3.39 Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.

  3.40 Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za straty w sprzęcie i wyposażeniu zawodników, jak również za straty materialne dokonane przez zawodników i wypadki losowe.

  3.41 Za straty spowodowane przez zawodników odpowiedzialność ponoszą sami zawodnicy (sprawcy szkody).

  3.42 Skład sędziowski i pozostałe sprawy organizacyjne zostaną przedstawione na odprawie przed zawodami.

  3.43 Wszelkie sprawy sporne, po wcześniejszym zgłoszeniu, rozstrzygają sędziowie, a podjęta przez nich decyzja jest ostateczna.

  3.44 W razie niestosowania się do regulaminu zawodów drużyna może zostać dwukrotnie upomniana, przy trzecim upomnieniu zostaje wykluczona z dalszej części cyklu zawodów bez prawa zwrotu wpisowego i innych poniesionych kosztów.

  3.45 Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wcześniejszego zakończenia każdego etapu zawodów ze względu na warunki atmosferyczne, klasyfikacja jest liczona na moment zakończenia etapu.

  3.46 Akceptacja regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na fotografowanie ryb i zawodników oraz przetwarzanie zdjęć przez organizatora i patronów medialnych oraz sponsorów.

4. Rejestracja i losowanie

4.1 Zapisy punktu 4-ego dotyczą wszystkich zawodów w całym cyklu.

4.2 Każda drużyna rejestruje się osobiście w godzinach wyznaczonych przez organizatorów, pomocnik rejestruje się razem z zawodnikami.

4.3 Istnieje możliwość zamiany jednego z zawodników z przyczyn losowych po uprzednim poinformowaniu organizatorów lub zmiana

drużyny w przypadku Teamu.

4.4 Losowanie odbędzie się dwuetapowo:

z pierwszego koszyka przez wskazaną przez Organizatora osobę zostanie wylosowana pierwsza drużyna, która losuje miejscówkę z drugiego koszyka, a następnie losuje kolejną drużynę.

4.5 Nie ma możliwości odrzucenia wylosowanej miejscówki.

5. Nagrody

5.1 Całkowita pula nagród to około 30 000 zł.

5.2 Wartość nagród może ulec zmianie w zależności od pozyskanych sponsorów.

5.3 Za pierwsze trzy miejsca w poszczególnych zawodach przewidziane są medale pamiątkowe, nagrody rzeczowe

5.4 Za pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej przewidziane są statuetki,medale oraz start w PCM 2019(Polish Karp Masters)

i nagrody rzeczowe.

5.5 Za drugie miejsce w klasyfikacji generalnej przewidziane

są statuetki,medale oraz start w Pucharze Saengera i nagrody rzeczowe.

5.6 Za trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej przewidziane są statuetki,

medale oraz tygodniowa zasiadka na łowisku Dobro Klasztorne

w Pobiedziskach(koło Poznania) i nagrody rzeczowe.

5.7 Za czwarte i piąte miejsce w klasyfikacji generalnej przewidziane

są nagrody rzeczowe.

5.8 Za Big Fisha z całego cyklu przewidziane jest statuetka oraz nagrody rzeczowe.

6. Patronat medialny

Świat Karpia

Portal karpiostrada.pl

7. Sponsorzy

Firma Saenger

Anaconda

Invader

Carp styl

Łowisko Kamień

Rodzinny Park Rozrywki Wodna Kraina

Zatorskie Towarzystwo Wędkarskie

Postanowienia końcowe

Powyższy regulamin zawodów i zasady organizacji są własnością Teamu Anaconda Polska w składzie Stanisław Polijanski i Marian Sikora.

Zabronione jest kopiowanie i powielanie bez zgody w/w.

👉PRZEJDŹ NA STRONĘ ZAWODÓW NA FACEBOOK KLIKNIJ TUTAJ

V EDYCJA | UŚMIECH MŁODEGO KARPIARZA

V EDYCJA UŚMIECH MŁODEGO KARPIARZA Przed nami...

KARPIARZE DLA DRUŻYNY SZPIKU | ZAWODY CHARYTATYWNE

KARPIARZE DLA DRUŻYNY SZPIKU XV JUBILEUSZOWY...

„KARPIARZE DRUŻYNIE SZPIKU” | RELACJA Z ZAWODÓW

Relacja portalu karpiostrada.pl z zawodów...

GRAVITY SHOW 2024 | PREMIERA NOWOŚCI CARRP GRAVITY

GRAVITY SHOW 2024 PREMIERA NOWOŚCI  CARP...

RYBOMANIA 2023 | ZAPRASZA NLT

RYBOMANIA 2023 ZAPRASZA NLTZapraszamy na...

FOTORELACJA | ZAWODY KARPIOWE JOHNNY & MARIO I PRZYJACIELE

Zapraszamy na fotorelację oraz prezentacje...

KATALOG 2021 | CARP GRAVITY

KATALOG 2021 | CARP GRAVITY Nowy katalog firmy...

||| PUCHAR NO LIMIT TEAM KOBLOV 2018 | PODSUMOWANIE

W dniach 03-06.05.2018 r. odbył się III Puchar...

ZNAMY JUŻ DATĘ PRZYSZŁOROCZNEJ EDYCJI RYBOMANII !!

Znamy już datę przyszłorocznej edycji RYBOMANII!...

KARPIOWE ŻYCIE | JAN ZAWADA

KARPIOWE ŻYCIE JAN ZAWADA NASH TACKLE POLSKA...