KARPIARZE DLA DRUŻYNY SZPIKU

XV JUBILEUSZOWY MEETING 

CARP TEAM LUBOŃ

ZAWODY CHARYTATYWNE

Regulamin:

1. Zawody odbywają się na żywej rybie zgodnie z zasadą “złów i wypuść”.
2. Do klasyfikacji zaliczane będą 3 największe ryby (karpie i amury) od wagi 3 kg
3. Do klasyfikacji liczy się masa 3 największych ryb. W razie takiego samego wyniku o zwycięstwie zadecyduje największa wagowo ryba złowiona przez daną drużynę. Gdyby zaistniała sytuacja dwóch takich samych wagowo ryb, o zwycięstwie decydować będzie pierwsza złowiona z nich ryba. W razie niezłowienia ryby przez żadną drużynę nagrody będą losowane.
4. Sędziowie są upoważnieni do rozstrzygania spraw spornych.
5. W skład jednej drużyny może wchodzić maksymalnie 2 zawodników i 1 asystent, asystent może uczestniczyć we wszystkich czynnościach związanych z wyrzucaniem zestawów, holowaniem i podbieraniem ryb włącznie !
6. Kiedy jeden z zawodników w trakcie zawodów zrezygnuje z uczestnictwa, wówczas jego partner może łowić wyłącznie na dwie wędki i musi o tym fakcie niezwłocznie poinformować sędziego lub organizatora
7. Organizator wymaga od startujących posiadania środka dezynfekcyjnego, maty i podbieraka o rozstawie ramion minimum 90 cm. Łowienie przez drużynę odbywa się w ramach stanowiska wyznaczonego przez sędziego lub/i organizator
8. Holowanie ryby może być realizowane tylko w obrębie swojego stanowiska.
9. Rybę należy tak holować aby nie miała styczności z żyłkami zestawów sąsiadów, w innym razie może zostać nie zaliczona.
10. Każdy zawodnik, którego zestaw zostanie splątany przez rybę holowaną przez sąsiedni zespół, może ten fakt zgłosić sędziemu, ale nie musi.
11. W czasie trwania zawodów zawodnicy mogą wchodzić do wody do wysokości ud.
12. Do czasu zważenia ryba musi być przechowywana w worku karpiowym, 1 ryba – 1 worek. Po wyjęciu ryby z wody musi ona być umieszczona na macie karpiowej, wyjątkiem jest amur lub karp powyżej 15 kg, którego złowienie należy zgłosić sędziemu o każdej porze doby, a po zważeniu i sesji zdjęciowej natychmiast ostrożnie wypuścić.
13. Tylko organizatorzy oraz gospodarz łowiska mają prawo do przeszukania sprzętu i samochodów zawodników (w ich obecności) w razie podejrzenia o złamanie regulaminu. Jeśli drużyna dopuści się oszustwa zostanie natychmiast wykluczona z zawodów, bez zwrotu poniesionych kosztów !!!
14. Dozwolone jest łowienie jedynie metodą gruntową. Każda drużyna łowi maksymalnie na cztery wędki, zestaw może być wyposażony tylko w jeden hak. Zakaz używania drgającej szczytówki i metody spławikowej.
15. Organizator dopuszcza stosowanie markerów typu tyczkowego oraz typu H.
16. Wszystkie czynności związane z łowieniem muszą odbywać się tylko i wyłącznie z brzegu zakaz używania pontonu dozwolone jest korzystanie z modelu sterowanego.
17. Nęcenie dozwolone jest za pomocą, modelu sterowanego, ręki, rury wyrzutowej, procy, rakiety, materiałów PVA, działek pneumatycznych.
18. Pontonu, (łodzi) można użyć tylko na początku i na końcu zawodów podczas stawiania i wyciągania markerów (wypłynięcie musi odbywać się w założonych i zapiętych kamizelkach ratunkowych lub asekuracyjnych), maksymalna liczba markerów na drużynę wynosi 2 szt.
19. Kategoryczny zakaz wypływania łodzią lub pontonem w założonych woderach lub spodnio butach.
20. Obowiązuje bezwzględny zakaz wypływania pontonami oraz/lub łodziami w trakcie występujących niekorzystnych warunków atmosferycznych a w szczególności porywistego wiatru, burz, intensywnych opadów deszczu lub/i wyładowań atmosferycznych, decyzję ostateczną o wypływaniu na jezioro będzie podejmował sędzia.
21. Zakaz używania wszelkich przynęt zwierzęcych.
22. Zezwala się na rozbijanie namiotów w obrębie stanowiska. Zezwala się na wjazd przyczepami kempingowymi i kamperami.
23. Ryba holowana przed sygnałem zakończenia zawodów musi być podebrana maksimum do 15 minut po sygnale – koniec zawodów.
24. W trakcie zawodów obowiązuje zakaz spożywania alkoholu.
25. Zawodnicy są zobowiązani do umożliwienia robienia im oraz rybom zdjęć i filmowania przez organizatorów w czasie trwania zawodów, a także wyrażają zgodę na dowolne wykorzystanie ( publikację ) przez organizatorów lub/i gospodarzy łowiska wykonanych w czasie zawodów zdjęć i filmów.
26. W czasie trwania zawodów na terenie łowiska obowiązuje całkowity zakaz poruszania się samochodem przez uczestników zawodów ( zakaz nie dotyczy organizatorów ). w przypadku potrzeby opuszczenia łowiska należy ten fakt zgłosić sędziemu.
27. W momencie opuszczenia przez drużynę stanowiska należy wyjąć zestawy z wody.
28. W czasie zawodów obowiązuje kategoryczny zakaz rozpalania ognisk. Dopuszcza się stosowanie palenisk i grilli mając na względzie normy dotyczące przepisów ppoż.
29. W razie niesprzyjających warunków pogodowych lub innych nagłych zdarzeń, organizatorzy mogą przerwać lub wcześniej zakończyć zawody. W ostatnim przypadku, klasyfikacja generalna liczona będzie według stanu w momencie przerwania imprezy
30. Po zakończeniu zawodów należy posprzątać swoje stanowisko. Posegregowane śmieci drużyna zabiera ze sobą i zostawia je w wyznaczonym miejscu na terenie stanicy. W przypadku braku segregacji zgodnej z Regulaminem śmieci nie będą odbierane, a drużyna będzie musiała zabrać je ze sobą.
31. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany każdego z punktów regulaminu zawodów, po wcześniejszym poinformowaniu wszystkich drużyn.
32. O udziale w zawodach decyduję kolejność zgłoszeń pisemnych na adres: gmrtactical@wp.pl podając imię i nazwisko (nazwę drużyny), numery telefoniczne (kontaktowe). Rozmiary koszulek pamiątkowych.
33. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia podczas XV Meetingu Carp Team Luboń na łowisku „Jerzyn” w dniach 06 – 10 maj 2020 r.” i nie ponosi odpowiedzialności za jakikolwiek wypadek zagrażający życiu lub zdrowiu podczas trwania zawodów.
34. Osoby niepełnoletnie, które wyrażają chęć udziału w XV Meetingu Carp Team Luboń zobowiązane są posiadać pisemne pozwolenie od rodziców lub opiekunów prawnych, które należy przekazać przed zawodami organizatorowi w innym przypadku nie zostaną dopuszczone do zawodów
35. Wpisowe za drużynę to 700 zł. Potwierdzeniem uczestnictwa w zawodach i rezerwacji miejsca, jest zaliczka w wysokości 350 zł, którą należy wpłacić najpóźniej do 31.01.2020 r. Natomiast pozostałą część kwoty czyli 350 zł należy uiścić najpóźniej do 31.03.2020 r. Opłata za asystenta ( team runnera) 150 zł
36. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zawodach z dowolnych przyczyn opłata wpisowa po dniu 01.04.2020 r. nie będzie zwracana.
37. Podjęcie decyzji o udziale w zawodach, jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów, oraz jego podpisaniem i przestrzeganiem.
38. W przypadku złowienia suma obowiązuję kategoryczny zakaz wpuszczania go ponownie do łowiska, w takiej sytuacji należy powiadomić natychmiast głównego sędziego.
39. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niezachowaniem przez uczestników zasad bezpieczeństwa, w szczególności niedopełnieniem obowiązków opisanych powyżej oraz za rzeczy pozostawione na stanowisku bez opieki, zniszczenia dokonane przez klęski żywiołowe, zawodników oraz osoby trzecie, wypadki losowe zaistniałe podczas trwania XV Meetingu Carp Team Luboń w dniach 06 – 10 maj 2020 r.
40. Organizator informuję ,że przez rynnę Jeziora Jerzyńskiego przebiega Szlak Kajakowy „Puszcza Zielonka”
41. Każdy z uczestników zawodów zobowiązuje się do przestrzegania ustaw i rozporządzeń obowiązujących w zakresie rybołówstwa a także innych ustaw i przepisów, w tym przepisów przeciwpożarowych, ochrony środowiska, przepisów ochrony przyrody, przepisów o szkodnictwie leśnym i polnym, przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawę o odpadach.
42. Proszę o zapoznanie się z regulaminem łowiska opublikowanym na stronie łowiska Jerzyn www.lowiskojerzyn.pl, który również obowiązuje podczas zawodów.

Program zawodów

1. Wszyscy startujący muszą osobiście uczestniczyć w losowaniu (z wyjątkiem patrz: punkt 2.)
2. W przypadku kiedy drużyna nie będzie mogła być obecna podczas losowania ze względów uznanych przez organizatorów za usprawiedliwione, losowania za tą drużynę dokona jeden z uczestników imprezy wskazany przez organizatora.
3. Losowanie stanowisk odbędzie się na zasadzie: wylosowana przez organizatora drużyna losuje dla siebie numer stanowiska i zostaje już przy tym wylosowanym numerze stanowiska, nie ma już drugiej możliwości losowania. Losuje już tylko następną drużynę itd. aż do ostatniej drużyny.
Procedura zgłaszania połowu
4. Każdą złowioną rybę należy zgłosić telefonicznie lub SMS sędziemu zaraz po złowieniu.
5. Zgłoszona ryba ważona jest wagą dostarczoną przez sędziego wagowego – inaczej nie będzie zaliczona !
6. Ryby martwe nie będą zaliczane do klasyfikacji.
7. Oficjalnym dokumentem jest karta połowów sędziego wagowego w której zapisuje się:
– Nazwisko zawodnika, który złowił rybę,
– Datę i godzinę ważenia ryby,
– Wagę ryby
– Gatunek ryby,
– Zawodnik podpisuje zgodność danych połowu.

Środa
11.00 – otwarcie zawodów, rejestracja zawodników i asystentów, ciepły poczęstunek
12.00 – oficjalne rozpoczęcie zawodów, losowanie stanowisk
14.00 – rozpoczęcie łowienia
18.00 -21.00 – ważenie

czwartek, piątek, sobota
9.00 -12.00 – pierwsze ważenie
17.00 -20.00 –drugie ważenie

Niedziela
10.00 koniec łowienia oraz ważenie
12.00 ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, zakończenie zawodów.

Nagrody

Pamiątkowe medale dla każdego z zawodników
I miejsce statuetki oraz nagrody
II miejsce statuetki oraz nagrody
III miejsce statuetki oraz nagrody
Big fish nagroda dla drużyny
Small fish nagroda dla drużyny
3 sektory
Nagrody sektorowe

Relacja z poprzednich zawodów 👀➡ KLIKNIJ

Zajrzyj na stronę Carp Team Luboń 👀➡ KLIKNIJ

WIĘCEJ Wydarzeń PONIŻEJ🎥⤵

TARGI WĘDKARSKIE RYBOMANIA WRACAJĄ

TARGI WĘDKARSKIE RYBOMANIA WRACAJĄ !Po...

HISTORIA KSIĄŻKI NOWOCZESNE WĘDKARSTWO KARPIOWE

HISTORIA KSIĄŻKI NOWOCZESNE WĘDKARSTWO KARPIOWE...

NOWY REKORD | PRZYSTANEK KIEŁPIN

NOWY REKORD  PRZYSTANEK KIEŁPIN Arkadiusz...

ZAWODY KARPIOWE PIERWSZY MEMORIAŁ KARPIOWY IM. PIOTRA KYCA

Program I Memoriału Karpiowego im. Piotra Kyca...

1 % DLA MARTYNKI | POMAGAMY

Kilka słów do Was od Martynki : "Cześć! Mam na...

TARGI SILESIA FISHING | LISTA WYSTAWCÓW

SILESIA FISHING TARGI KARP & METHOD FEEDERW...

||| PUCHAR NO LIMIT TEAM KOBLOV 2018 | PODSUMOWANIE

W dniach 03-06.05.2018 r. odbył się III Puchar...

OSSOBAITS | ZAPOWIEDŹ SEZONU 2019

OSSOBAITS ZAPOWIEDŹ SEZONU 2019 Grzegorz i...

SPOTKANIE Z GRUPĄ UŚMIECH MŁODEGO KARPIARZA | PODSUMOWANIE

W dniach 08.06 - 10.06 2018 na łowisku Stary...