ZAWODY KARPIOWE

V PUCHAR NO LIMIT TEAM

05-09.05.2021

WILGA WODNA KRAINA

REGULAMIN ZAWODÓW

1.) Zawody karpiowe odbędą się w terminie 05-09.05.2021 roku na dwóch zbiornikach WODNA KRAINA WILGA: nr1 (WAKE – sektor NG24.PL/PB Products oraz nr 2 (WYSPY) – sektor SONIK SPORTS. Jak zawsze będą miały formę towarzyską. Każdemu uczestnikowi gwarantujemy: ubezpieczenie, pakiet startowy przynęt NLT, 4 obiady, okolicznościową pamiątkę, oraz świetną zabawę.

2.) W imprezie weźmie udział maksymalnie 21 drużyn. Punktowana będzie suma trzech największych ryb (liczą się ryby o wadze przekraczającej 5 kg) i wyłoni ona trzy zwycięskie drużyny w klasyfikacji generalnej. Dodatkowo zwycięzcy sektorów A (NG24.PL/PB Products) i B (SONIK SPORTS) oraz osoba która złowi największą rybę zawodów. W przypadku gdy drużyna zajmie jedno z trzech pierwszych miejsc w klasyfikacji generalnej, nie będzie wtedy brana pod uwagę w klasyfikacji sektorowej i zwycięzcą sektora zostanie drużyna z kolejnego miejsca.

3.) Każda z drużyn po przyjeździe na łowisko musi się zarejestrować. Rejestracja odbywać się będzie od godziny 11:00 do 12:00 w dniu 05 maja nad zbiornikiem WILGA w wiosce rybackiej. Uczestnicy będą zobowiązani do podpisania regulaminu i jego akceptacji. Jeśli któraś z drużyn nie będzie w stanie dotrzeć na czas, musi bezzwłocznie poinformować nas o przyczynie spóźnienia. W tej sytuacji będzie miała także możliwość startu i zajmie stanowisko które zostało wolne po losowaniu. Kolejność losowania będzie zgodna z kolejnością na liście startowej, a ta uzależniona jest od kolejności wpłat za uczestnictwo w zawodach.

4.) Po rozlosowaniu miejsc wszystkie drużyny będą mogły podjechać samochodami pod swoje stanowiska. Od tej pory poruszanie się autami będzie niemożliwe. W czasie trwania zawodów, na stanowisku zawsze musi być co najmniej jeden członek drużyny.

5.) Po przyjeździe na wylosowane stanowisko, będzie można wysondować miejsce ze środka pływającego, za pomocą, pontonu, modelu czy Deepera oraz oznaczyć markerem w formie tyczki. Zakaz używania markerów na linkach, typu H-bojka. Będzie także można wypożyczyć na okres zawodów echosondę Deeper Chirp+ (ilość ograniczona)

6.) Rozpoczęcie łowienia nastąpi dnia 05.05 o godzinie 14:00.

7.) Zawody odbędą się w formie rzutowej z możliwością wywózki zestawów. Maksymalna ilość wędek na drużynę wynosi 4 (po dwie na osobę)

8.) Nęcenie możliwe jest przez cały okres zawodów.

Dozwolone formy nęcenia to:

-za pomocą: rakiety, spomba, Peta

-za pomocą: kobry, procy

-za pomocą modelu RC lub z pontonu

9.) Wymagania odnośnie zestawów końcowych:

-zestaw końcowy na bezpiecznym klipsie z możliwością wypięcia ciężarka

-haki oryginalnie bezzadziorowe lub z mikro zadziorem

-zakaz używania plecionki jako linki głównej

-minimalna średnica żyłki głównej to 0,3 mm.

-zestaw może być wyposażony tylko w jeden hak

-sędziowie oraz właściciel łowiska w każdej chwili mogą poprosić o ściągnięcie i sprawdzenie zestawów końcowych, oraz w razie podejrzenia oszustwa mają prawo przeszukać uczestników, w obecności co najmniej trzech świadków.

10.) Wymagania dodatkowe:

-co najmniej dwa podbieraki o ramionach nie mniejszych niż 90 cm z siatką z drobnymi oczkami

-mata do odhaczania ryb tylko i wyłącznie w formie kołyski

-wiaderko z wodą do polewania maty i ryby

-preparat do dezynfekcji ran – clinic

-3 worki karpiowe z pływakami do przetrzymywania karpi
– należy je okazać przy rejestracji w celu ich sprawdzenia (Zakaz umieszczania w workach amurów. Po złowieniu należy bezzwłocznie poinformować sędziego)

-środek pływający musi spełniać wszystkie wymogi regulaminu PZW (nie musi posiadać numerów rejestracyjnych) oraz łowiska na którym będą odbywać się zawody. Można używać silnik elektryczny zasilany akumulatorem żelowym.

11.) Podczas pływania po zbiorniku każdy uczestnik powinien posiadać: kapok, oraz gwizdek, którego należy użyć w sytuacji zagrożenia. Osoba przebywająca na brzegu, lub z drużyny sąsiedzkiej powinna udzielić pomocy, oraz bezzwłocznie poinformować sędziego. Zabronione jest pływanie pontonem/łodzią w założonych, woderach, spodniobutach. W razie złych warunków pogodowych sędzia główny może podjąć decyzję o zakazie korzystania ze środków pływających. Jeśli sędzia stwierdzi, że dany ponton/łódź, lub wyposażenie zawodników nie spełnia wg niego wystarczających środków bezpieczeństwa, może nie dopuścić go do używania podczas zawodów.

12.) Zawody mają formę towarzyską, więc prosimy wszystkie drużyny biorące udział w imprezie o zachowanie zasady FAIR PLAY. Jeśli podczas holu ryby, wpłynie w żyłki drużyny sąsiadującej, to powinna ona umożliwić wyholowanie ryby sąsiadom, nawet jeśli w tej sytuacji będzie zmuszona do ściągnięcia swoich zestawów.

13.) Zakaz spożywania alkoholu i środków odurzających.

14.) Łowisko na okres trwania zawodów jest wyłączone z normalnego wędkowania.

15.) Ważenie ryb będzie odbywało się na wadze sędziego, w obecności co najmniej jednego członka drużyny oraz sędziego. Waga ryby zostanie zanotowana na karcie wyników i musi być potwierdzona przez sędziego i osobę która złowiła rybę. Karty wyników zostaną rozdane podczas rejestracji drużyn. Ryby, które będą podlegać klasyfikacji to: amur i karp. Ważenia będą odbywać się raz dziennie. Ryby złowione należy przetrzymywać w workach. W jednym worku możemy przetrzymywać jednego karpia. Zakaz przetrzymywania amurów w workach. Po ich złowieniu należy bezzwłocznie telefonicznie powiadomić o tym sędziego, który od razu zważy złowioną rybę. Zawodnik, który rozpocznie hol ryby przed zakończeniem zawodów, będzie miał możliwość wyholowania ryby, pod warunkiem, że drugi członek drużyny poinformuje o tym fakcie jednego z sędziów.

16.) Każda drużyna dwuosobowa może po uprzednim zgłoszeniu posiadać pomocnika (team runnera). Osoba ta nie może: zarzucać i zwijać wędek, holować ryb, nęcić, pływać środkiem pływającym, podbierać ryb. Może pomagać przy rozłożeniu zestawów, przygotowaniu zanęt i przynęt.

17.) Zakaz odwiedzin ze względu na pandemię. Zawody organizowane są w pełnym reżimie sanitarnym!

18.) Obszar łowienia na danym stanowisku, będzie podobny z mapką poglądową dołączoną do regulaminu, a ostatecznie ustalony przed rozpoczęciem zawodów. Uczestnicy zobowiązani są do łowienia w obrębie swojego stanowiska. Wszystkie spory odnośnie łowienia w nie swoim obszarze należy zgłaszać sędziom oni zawsze mają ostateczną decyzję, który obszar należy do danej drużyny.

19.) Po zakończeniu zawodów każda drużyna musi posprzątać swoje stanowisko. Wszystkie śmieci należy umieścić w worku, który otrzyma przy rejestracji. Spakowane można pozostawić na stanowisku.

20.) Zakończenie łowienia odbędzie się 09.05.2021 o godzinie 11:00. Zakończenie imprezy i uhonorowanie zwycięzców nastąpi około godziny 12:00 w Wiosce Rybackiej po przyjeździe wszystkich uczestników biorących udział w imprezie.

21.) Podczas trwania zawodów każdy z uczestników zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu i kulturalnego zachowania. Każde złamanie regulaminu będzie karane przez sędziów i w konsekwencji może prowadzić do dyskwalifikacji drużyny. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu zarówno przed jak i podczas trwania imprezy. O każdej z tych zmian, wszyscy uczestnicy zostaną poinformowani.

22.) Na stanowisku dopuszcza się rozbicie namiotu, postawienie przyczepy kempingowej czy też kampera, jeśli warunki brzegowe na tą pozwolą.

23.) Jeśli któraś drużyna zrezygnuje w trakcie trwania imprezy to w tym wypadku nie będzie klasyfikowana. W przypadku rezygnacji jednego z uczestników, druga osoba może nadal brać udział, ale łowiąc tylko na dwie wędki.

24.) W przypadku złych warunków atmosferycznych, lub innych nagłych sytuacji organizator może przerwać zawody. W tej sytuacji będą obowiązywać wyniki z chwili przerwania zawodów. W razie niskiego lub bardzo wysokiego stanu wody, organizator zastrzega sobie zorganizowanie zawodów na innym zbiorniku, oraz na zmianie regulaminu. W tej sytuacji każdy ma prawo do odstąpienia z uczestnictwa w zawodach.

25.) Koszt uczestnictwa w zawodach wynosi 1300 PLN za drużynę dwuosobową. Jeśli drużyna chce zabrać ze sobą pomocnika to dodatkowy koszt wynosi 250 PLN. Składka wpłacana przez uczestników zostanie przeznaczona na: pakiet startowy przynęt NLT, zakup pucharów, nagród, przygotowanie organizacyjne, ubezpieczenie dla uczestników zawodów na okres ich trwania, cztery obiady, które zostaną dostarczone na stanowiska, okolicznościowe pamiątki.

26.) Na zbiorniku rozmieszczone będą toalety z których należy korzystać. Do dyspozycji będzie także prysznic w Wiosce Rybackiej Wilga.

27.) Obowiązuje całkowity zakaz kąpieli.

28.) W zawodach mogą wziąć udział osoby powyżej 16 roku życia, ale tylko pod opieką osoby pełnoletniej i pisemną zgodą obu rodziców. Osoby niepełnoletnie nie mogą korzystać same, ze środków pływających.

29.) Organizator nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności za: wszelkie straty lub uszkodzenia sprzętu zawodników, rzeczy pozostawione bez opieki, oraz wypadki losowe, które mogą zdarzyć się podczas trwania zawodów.

30.) ZAKAZ używania piecyków w namiotach!

31.) Po informacji od sędziów w trakcie burzy łowienie jest zabronione i należy wyciągnąć zestawy z wody. Ryby złowione w tym okresie nie będą ważone i brane pod uwagę.

32.) Każda drużyna może złożyć oficjalny protest w sytuacji spornej. Jeśli będzie on bezzasadny, drużyna otrzyma żółtą kartkę. W przypadku otrzymania dwóch żółtych kartek, drużyna kończy udział w zawodach i musi opuścić obszar łowiska.

Dodatkowo przy łowisku znajduje się Wioska Rybacka, gdzie mogą nocować rodziny uczestników po wcześniejszej rezerwacji domku. Dla rodzin uczestników właściciel obiecał promocyjne ceny.

Więcej znajdziecie w linku: http://wioskarybackawilga.pl/

POGLĄDOWE MAPY STANOWISK (mogę ulec zmianie po ostatecznym zamknięciu listy startowej)

Więcej informacji znajdziecie na stronie NLT.sklep.pl 👀➡ KLIKNIJ

WIĘCEJ WYDARZEŃ PONIŻEJ🎥⤵

WIOSENNY PUCHAR SAMSIECZNA 2019

👉Wpisowe na Wiosenny Puchar Samsieczna...

NOWY NUMER REZERWACJI I OZNACZENIE ŁOWISKA KARP W DOLINIE

Łowisko Karp w Dolinie posiada nowy numer...

ZAWODY KARPIOWE | VI PUCHAR KARP24.PL

ZAWODY KARPIOWE VI PUCHAR KARP24.PL Karp24.pl i...

NOWY REKORD | PRZYSTANEK KIEŁPIN

NOWY REKORD  PRZYSTANEK KIEŁPIN Arkadiusz...

NOWY KATALOG OD PROLOGIC

Zerknijcie na najnowszy katalog od PROLOGIC !...

RK BAITS – PARTNEREM PORTALU KARPIOSTRADA.PL

Miło nam poinformować, że do partnerów portalu...

OSSOBAITS | ZAPOWIEDŹ SEZONU 2019

OSSOBAITS ZAPOWIEDŹ SEZONU 2019 Grzegorz i...

ZAWODY | ||| PUCHAR KARP24.PL

Karp24.pl i Sklep Wędkarski „Haczyk” z Lublina...

REKORD WODY | PRZYSTANEK KIEŁPIN

REKORD WODY PRZYSTANEK KIEŁPIN W niedzielę rano...