Serdecznie zapraszamy na rzutowe zawody „ROZPOCZĘCIE SEZONU Z CARPADVENTURE” które odbędą się nad przepięknym zbiornikiem Wygonin!

Informacje od organizatora zawodów:

zawody@carpadventure.eu

Tutuł: Nazwa zawodów) + nazwiska dwóch zawodników

W treści:
1) Imiona i Nazwiska zawodników + ewentualnego team runnera
2) Numery telefonów poszczególnych zawodników + ewentualnego team runnera

Sprawy Organizacyjne:

Organizotorem zawodów jest Łowisko Wygonin oraz Carpadventure.eu. Mają oni prawo do zmiany regulaminu oraz zasad rozgrywanych zawodów. Biorący udział w zawodach są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, pod rygorem usunięcia z zawodów bez zwrotu opłaty. W przypadku rezgynacji z udziału w zawodach organizator nie zwraca opłaty wpisowej. Teamy startujace w zawodach wyrażają dobrowolną zgodę na ich filmowanie oraz fotografowanie jak i publikację wizerunków do publicznej wiadomości, również ze złowionymi rybami. Zawody odbędą się w przypadku, gdy na liście startowej będzie minimum 25 drużyn. Maksymalnie w zawodach może wystartować 30 drużyn.

WAŻNE – Rozpoczęcie Sezonu z Carpadventure – to ZAWODY RZUTOWE i korzystanie z środków pływających oraz łódek zdalnie sterowanych jest zabronione. 

Rejestracja:

Rejestracja zawodników, odbywa się w środę, 09.05.2018r. od godziny 8;30 i trwa do godziny 10:00 tego samego dnia. Rejestracja jest obowiązkowa, odbywa się na podstawie dokumentu tożsamości. Miejsce rejestracji – Przystań Wygonin.

Losowanie: 

Losowanie stanowisk odbedzie się w środę, 09.05.2018r. około godziny 10:30

Nagrody:

I miejsce: Start w Capradventure Euro Cup 2018

II miejsce: Tygodniowa zasiadka na jednym ze zbiorników w Polsce

III miejsce: 5-dniowa Zasiadka na jednym ze zbiorników w Polsce

Nagrody przyznawane będą za I,II,III miejsce oraz  największą rybę. Sumaryczna pula nagród to minium 20.000zł

Zwycięska drużyna prócz nagród rzeczowych otrzyma możliwość startu w Carpadventure EURO CUP 2018, które będzie miało miejsce w październiku 2018 na Łowisku Karpiowym Wygonin.

Koszty:

800zł / para

200zł / dodatkowy zawodnik (Team Runner)

Terminarz:

Środa – 09.05.2018r. 

godz. 8:30-10:00 Rejestracja uczestników

godz.10:30 Rozpoczęcie losowania

godz 11;00 Zdjęcie pamiątkowe – rozjazd na stanowiska.

godz.13:00 – Rozpoczęcie sondowania

godz.15:00 – Rozpoczęcie łowienia

Czwartek-Sobota – 10-13.05.2018r.

godz: 10:00-14;00 –  Obchód sędziowski

Każda ryba powyżej 20kg – musi zostać zgłoszona do organizatora o każdej porze dnia i nocy.

Niedziela – 13.05.2018r.

godz. 10:00 – Zakończenie łowienia

godz. 12.00 /13.00 – Rozdanie nagród – Zakończenie zawodów.

REGULAMIN ZAWODÓW

 1. Organizatorem imprezy jest sklep karpiowy carpadventure.eu oraz łowisko Wygonin, który zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie przed jak i w trakcie zawodów.
 2. Zawody odbywają się na żywej rybie zgodnie z zasadą „Catch and Relase”, czyli „Złów i Wypuść”. O wygranej decyduje suma wagi dwóch złowionych ryb.
 3. Każda drużyna, która bierze udział w zawodach powinna składać się z co najmniej  dwóch osób, dopuszcza się start drużyny jednoosobowej w przypadku, gdy wniesie pełną opłatę startową, która wynosi 800zł za parę.
 4. Drużyna może korzystać z pomocy jednego dodatkowego zawodnika (Team Runnera), którego obecność należy zgłosić przed rozpoczęciem zawodów. Trzeci zawodnik może uczestniczyć w takich czynnościach jak: rozbijanie obozowiska, szykowanie sprzętu, zanęt, sondowaniu, nęceniu, holowaniu, podbieraniu i wypinaniu ryb oraz przygotowaniu ich do ważenia, sesji fotograficznych i filmowania – Jest pełnoprawnym członkiem drużyny.
 5. Każda drużyna łowi na cztery wędki.
 6. W czasie trwania zawodów na stanowisku musi przebywać minimum jeden z zawodników. Jeżeli zawodnicy opuszczą stanowisko, zestawy muszą być wyciągnięte z wody. Umieszczanie zestawów w wodzie musi się odbywać w granicach swojego stanowiska.
 7. Holowanie ryb może odbywać się jedynie przez zawodników biorących udział w zawodach i może odbywać się tylko z brzegu. Jeśli ryba wpłynie w stanowisko innej drużyny i dotknie żyłek zestawów sąsiadów mają oni prawo złożyć protest (ale nie muszą). W razie uznania protestu przez sędziów, złowiona ryba nie zostanie uznana.
 8. Sondowanie, zanęcanie, ustawianie markerów, oraz holowanie ryb dozwolone jest tylko z brzegu.
 9. Zawodnicy są zobowiązani do posiadania kamizelek ratunkowych do przeprawy na stanowiska.
 10. Organizator zawodów zapewnia łodzie do przeprawy na stanowiska wyposażone w silniki spalinowe i elektryczne.
 11. Zabrania się używania żywych przynęt w jakiejkolwiek postaci.
 12. Zabrania się podczas trwania zawodów stosowania plecionki jako linki głównej.
 13. Zawodnicy mogą łowić tylko metodą włosową, zabrania się stosowania innych metod połowu.
 14. Holowaną rybę obowiązkowo należy podebrać podbierakiem – może tego dokonać tylko członek ekipy łowiącej na danym stanowisku.
 15. Do momentu nadejścia sędziów, ryba musi być przetrzymywana w worku karpiowym. W jednym worku może znajdować się tylko jedna ryba. Każdy karp oraz  amur powyżej 20kg musi natychmiast po złapaniu zostać zgłoszony do organizatora, niezależnie od pory dnia.
 16. Klasyfikowane są ryby: karp i amur o wadzę minimum 5kg.
 17. Drużyna zobowiązana jest do posiadania obowiązkowo 4 worków karpiowych i maty karpiowej lub kołyski.
 18. Złowioną rybę należy zgłosić sędziom, którzy ważą rybę i wpisują na miejscu wynik w karcie startowej. Każdy wpis wymaga podpisu sędziego i zawodnika, który wyholował rybę. Ryba może być sfotografowana, a następnie ostrożnie wpuszczona do wody.
 19. Ryby zacięte przed końcowym sygnałem zawodów, muszą być wyholowane w trakcie 15min po sygnale, aby zostały uznane i zaliczone do klasyfikacji.
 20. Każda drużyna zobowiązana jest do posiadania środka dezynfekującego rany ryb i każdorazowego stosowania go, po wyholowaniu ryby celem odkażenia rany.
 21. Zabrania się podczas trwania zawodów poruszania samochodam. Opuszczanie terenu zawodów może odbywać się jedynie za zgodą sędziów.
 22. Na łowisku jest całkowity zakaz rozpalania ognisk oraz obowiązuje strefa ciszy. Głośne zachowanie i przeszkadzanie innym zawodnikom oraz przywłaszczanie jakichkolwiek rzeczy będzie skutkowała wykluczeniem z zawodów i dożywotnim zakazem wstępu na łowisko.
 23. Organizatorzy proszą o zachowanie ciszy oraz posprzątanie stanowiska po zawodach. Pozostawienie śmieci na stanowisku będzie skutkować zakazem wstępu na wszystkie zawody odbywające się na Łowisku Karpiowym Wygonin. 
 24. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty w sprzęcie i wyposażeniu zawodników, straty materialne dokonane przez uczestników, a także za wszelkie wypadki losowe.
 25. Wszelkie pozostałe informacje i zasady rywalizacji zostaną przekazane startującym na miejscu przez Organizatora.
 26. Skład Komisji Sędziowskiej Zawodów, zostanie przedstawiony w dniu rozpoczęcia zawodów na odprawie startowej.
 27. Zasady klasyfikacji związanej z ustaleniem punktowanych miejsc w zawodach zostaną przedstawione w dniu rozpoczęcia zawodów na odprawie startowej.
 28. Wszelkie sytuacje sporne po uprzednim zgłoszeniu, rozstrzygają sędziowie, a podjęta przez nich decyzja jest ostateczna.
 29. Akceptacja regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie zdjęć z zawodów przez Organizatora oraz Patronów Medialnych i Sponsorów.
 30. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonania kontroli bagażu i samochodów zawodników w stosunku co do których istnieje uzasadnione podejrzenie złamania regulaminu zawodów. Zawodnicy ci muszą umożliwić wykonanie tej czynności. W razie potwierdzenia tych przypuszczeń dana ekipa zostaje niezwłocznie zdyskwalifikowana i wydalona z zawodów bez zwrotu poniesionych kosztów.
 31. Podczas zawodów przepisy Łowiska Wygonin są w pełni obowiązujące, z wyjatkiem zmian wynikająych z powyższego regulaminu.
 32. Wpłat za zawody należy dokonywać na rachunek bankowy, z dopiskiem „Zawody Wygonin 09-13.05.2018r.” + imiona i nazwiska uczestników.

NUMER KONTA Bankowego do Wpłat:
MDM NT Sp. z o.o.
ul Bestwińska 143
43-346 Bielsko Biała
PLN BZWBK: 68 1090 1782 0000 0001 0875 6769

EURO BZWBK: PL20 1090 1782 0000 0001 0875 6954
SWIFT: WBKPPLPP

WIĘCEJ O WYGONINIE: KLIKNIJ TU

WIĘCEJ WYDARZEŃ :

||| PUCHAR NO LIMIT TEAM KOBLOV 2018 | PODSUMOWANIE

W dniach 03-06.05.2018 r. odbył się III Puchar...

KARPIARZE DLA DRUŻYNY SZPIKU | ZAWODY CHARYTATYWNE

KARPIARZE DLA DRUŻYNY SZPIKU XV JUBILEUSZOWY...

Karpiarze dla Franka i Miłosza

W niedzielę 28 maja 2023 zakończyła się trzecia...

ZAWODY | ||| PUCHAR KARP24.PL

Karp24.pl i Sklep Wędkarski „Haczyk” z Lublina...

II MEMORIAŁ KARPIOWY im.PIOTRA KYCA

II MEMORIAŁ KARPIOWY im.PIOTRA KYCA ZAWODY...

I PUCHAR JUNIORÓW PFWK

Portal karpiostrada.pl jako patron medialny 1...

KARPIOWE ŻYCIE | JAN ZAWADA

KARPIOWE ŻYCIE JAN ZAWADA NASH TACKLE POLSKA...

REKORD WODY | PRZYSTANEK KIEŁPIN

REKORD WODY PRZYSTANEK KIEŁPIN W niedzielę rano...